Floor Hovens
Coaching

Coaching

“De zin van het leven is dat je er zin in hebt!”
– Alexander Smit

Bewustzijnsontwikkeling

Het NU is de poort naar geluk, emoties zijn jouw sleutel!
Emoties zijn bedoelt om jou gezond en in balans te houden. Ze hebben als functie ons te navigeren, balanceren en kunnen gebruikt worden ter reflectie. Het is mijn missie om mensen de taal van emoties te leren verstaan. Tijdens een coachgesprek maak ik de vertaalslag van wat jouw binnenwereld aangeeft nodig te hebben. Jouw emoties geven namelijk feilloos aan wat er aan de hand is. Daardoor is mijn coachmethode ontzettend zuiver en effectief. Want jouw binnenwereld geeft ook aan waar je op dit moment in ont-wikkeld wilt worden en klaar voor bent. Zo komt er op natuurlijke wijze groei tot stand. Op het juiste moment, voor het in jouw juiste tempo. Zodat jij vrij kunt gaan leven vanuit wie je in essentie werkelijk bent.

Positieve gezondheid

Wanneer je diverse gezondheidsklachten ervaart, kunnen we het model van Positieve Gezondheid als vertrekpunt nemen in de coaching. We brengen jouw veranderwens in kaart en concretiseren stappen die jouw gezondheid verbeteren. Zodat je mentaal, emotioneel en fysiek opnieuw de balans vindt en kunt leven vanuit je essentie: wie je in werkelijkheid bent. Jouw gevoel is de leidraad in ons gesprek.

Wil jij jouw gezondheid alvast in kaart brengen? Vul hier de vragenlijst in van Positieve Gezondheid en krijg jouw eigen spinnenweb te zien.

Spinnenweb Positieve Gezondheid